Luontopolku Koskikaran avajaiset kunnostuksen jäkeen 20.5.2017

100 luonnonsuojelutekoa 100-vuotiaan Suomen kunniaksi

Suomen luonnonsuojeluliitto kokosi 100 luonnonsuojelutekoa, jotka kaikki ovat liiton, sen piirien ja yhdistysten vuoden 2017 aikaansaannoksia. Kiitos kuuluu vapaaehtoisille, työntekijöille sekä kaikille jäsenille ja tukijoille, joita ilman ei olisi Luonnonsuojeluliittoa.

Lue Suomen luonnonsuojeluliiton verkkouutisista ”100 luonnonsuojelutekoa vuodelta 2017”. Nurmijärven Luontokin on mukana kokoelman kohdissa 88 ja 89.

Valkjärvellä kasvavasta katajasta tuli luonnonmuistomerkki

Valkjärvellä sijaitsevan Haaralan tilan väki haki tilan mailla kasvavalle pylväskatajalle rauhoitusta luonnonmuistomerkiksi. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta teki 19.12.2017 myönteisen rauhoituspäätöksen. Samalla kataja ristittiin Erkin katajaksi. Nurmijärven Luonto oli puoltanut hakemusta. Tätä ennen Uudellamaalla ei ollut ainuttakaan rauhoitettua pylväskatajaa.

Lue asia koskeva artikkeli Nurmijärven Uutisista. Nurmijärvellä on nyt kymmenen rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä.

Vaadi kanssamme suoluonnon pelastamista

Suot tarvitsevat yhä suojelua. Suot ovat vielä metsiäkin moninkertaisesti suurempi hiilivarasto, ja niiden polttaminen kiihdyttää ilmastonmuutosta. Suoluonto, niiden lajit ja elinympäristöt eivät selviä ilman, että toimimme. Suomen luonnonsuojeluliiton aloittama suovetoomus vaatii selkeitä toimia suoluonnon turvaamiseksi.

Lue lisää ja allekirjoita suovetoomus täältä.

Jatkuvan kasvatuksen metsä on monin tavoin luonnolle ja virkistykselle avohakkuita parempi.

Hei kunnanvaltuutettu, johdata kuntasi avohakkuuttomuuteen!

Avohakkuut lisääntyvät Suomessa nyt biotalouden nimissä. Myös Nurmijärvellä paljaaksi hakatut alueet puhuttavat. Nurmijärven Luonto ei vastusta metsien talouskäyttöä. Jatkuvalla kasvatuksella kuitenkin päästään niin maiseman, metsien moninaiskäytön, metsäluonnon monimuotoisuuden kuin myös metsätalouden kannalta parempaan tulokseen.

Lue täältä Nurmijärven Luonnon vetoomus kunnanvaltuutetuille kunnan avohakkuista luopumiseksi. (Tekstimme on muokattu Raaseporin yhdistysaktiivin Emilia Horttanaisen vetoomuksen pohjalta.)

Lue myös Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta avohakkuuttomuudesta.

Lahokaviosammal (Kuva: Selen Raiskila)

Aloite lahokaviosammalen suojelurajauksen tekemiseksi Kissanojan alueella

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on tehnyt Uudenmaan ELY-keskukselle 23.11.2017 aloitteen luonnonsuojelulain mukaisesta suojelurajauksesta erityisesti suojeltavalle lahokaviosammaleelle Nurmijärven Kissanojan alueella. Lajin esiintymismetsää uhkaa kaavaehdotukseen sisältyvä tievaraus sekä EV-varauksen voimakkaankin metsänkäsittelyn salliva kaavamääräys. Suojelurajauksen tekeminen on perustelua koska lajistoesiselvityksen perusteella kyseessä on Nurmijärven oloissa poikkeuksellisen arvokas vanha metsä.

Huomattavan hyvästä kuusilahopuujatkumosta kertovat muun muassa alueelta havaitut alueellisesti uhanalaiset tai valtakunnallisesti silmälläpidettävät kääpä-, orvakka- ja sammallajit (yhteensä 8 lajia) sekä useat muut arvokkaita metsäelinympäristöjä indikoivat lajit.

Lue täältä SLL:n Uudenmaan piirin aloite.

Nurmijärven luontolahja satavuotiaalle

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2017 suojella palan Lepsämän Lallinsuota Nurmijärven luontolahjana satavuotiaalle Suomelle! Kiitos Leni Pispala upeasta puheenvuorosta ja kiitos valtuustolle hyvästä päätöksestä! Kuuntele Lenin puheenvuoro täältä.

Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjasta saat tietoa kampanjan verkkosivustolta ja facebook-sivulta.

Luonnonsuojelija 4/2017

Uusimmassa Luonnonsuojelijassa vaelletaan Kemiönsaaren Purunpään koskemattomissa merenrantametsissä ja marssitaan ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen luokse soidensuojelusta keskustelemaan. Lehdessä tehdään myös aikamatka vuoteen 2050, jolloin miljoonat ilmastopakolaiset ovat lähteneet liikkeelle.

Lue Luonnonsuojelijaa digilehtenä verkossa klikkaamalla tästä. Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenenä saat lehden postitse kotiisi > liity SLL:n jäseneksi.

Nurmijärven Luonto ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin muistutus Ilvesvuori pohjoisen asemakaavaehdotuksesta

Muistutuksessa (17.11.2017) todetaan, että Ilvesvuori pohjoisen asemakaavaehdotus on pääosaltaan toteuttamiskelpoinen, mutta vaatii joitakin muutoksia. Kaavaehdotus ei sisällä riittäviä määräyksiä sen varmistamiseksi, että alueelle sijoittuvat teollisuustoiminnot, virkistys- ja luonnonsuojeluarvot sovitetaan yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Merkittävät luontoarvot ja uhanalaiset lajit on mahdollista ottaa huomioon soveltuvin kaavamerkinnöin asemakaavassa.

Nurmijärven Luonnon syyskokous ja ympäristölaki-ilta

Yhdistyksemme syyskokous oli torstaina 9.11.2017 alkaen klo 17:45 Arkadian yhteislyseossa Klaukkalassa. Kokous hyväksyi vuoden 2018 toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Selen Raiskila seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Tapio Tiirikainen ja Toivo Vanhatalo, jotka olivat ilmoittaneet etteivät enää jatka. Hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Pasi Lilja. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri palkitsi Nurmijärven Luonnon jäsenhankinnasta. Lue täältä yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja talousarvio vuodelle 2018.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri palkitsi Nurmijärven Luonnon jäsenhankinnasta. Viereisessä kuvassa Nurmijärven Luonnon puheenjohtaja Selen Raiskila ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen.

Syyskokouksen jälkeen jatkettiin luontoillalla, jonka aiheena oli Miten ympäristöasioihin voi vaikuttaa — onko lainsäädännöstä apua? Tietoa jakamassa ja kokemuksia kertomassa olivat Luonnonsuojeluliiton ympäristölakimies Pasi Kallio ja erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Lue myös Suomen luonnonsuojeluliiton kannanotto hallituksen esitykseen ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

Luontomentori Elina Lilja

Lue luontomentori Elina Liljan haastattelu Nurmijärven uutisista (Nurmijärven Uutiset 8.11.2017).

Elinan vinkit Nurmijärven lähiluontoon:

  • Manninkallio Röykässä Vaaksinjärven kupeessa
  • Rokokallio Vihtijärvellä
  • Nukarinkoski lehtomaisemineen
  • Sääksi ympäristöineen

Talviruokinta auttaa lintuja talvehtimaan

Kun sinitiainen ja mustarastas ilmestyvät pihapiiriin, on luonnossa jo ravinto vähissä. On aika ottaa taas esille lintulaudat ja ruokinta-automaatit talviruokintaa varten. Säännöllinen ruokinta auttaa monia talvehtivia lintuja selviytymään kylmän ja pimeän kauden yli.

Ohjeita lintujen talviruokintaan löydät esim. Birdlife Suomen sivuilta.

Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla on viisi kysymystä ja vastausta lintujen talviruokinnasta.

Kritiikkiä hallituksen esitykselle ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliito antaa kovaa kritiikkiä hallituksen esitykselle ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Liitto toteaa lausunnossaan, että ehdotus on puutteellinen, epäselvä ja vaarantaa merkittävällä tavalla perustuslain mukaiset osallistumisoikeudet. Luonnonsuojeluliitto esittää ehdotuksen hylkäämistä.  Lue Suomen luonnonsuojeluliiton kannanotto täältä.

Lausunto luonnonmuistomerkin rauhoitushakemuksesta

Nurmijärven luonto on antanut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle lausunnon, jossa puollamme Valkjärvellä olevan "Erkin katajan" rauhoittamista luonnonmuistomerkkinä. Lue lausunto tästä.

Siilille talvipesä

Siilin asuntopulaa voi helpottaa rakentamalla sille talvipesän. Siili kiikarissa -sivustolta löydät pesänrakennusohjeita ja paljon kiinnostavaa siilitietoutta. Myös Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta löytyvät ohjeet siilin talvipesän rakentamiseksi sekä muita vinkkejä, joilla voit auttaa siilejä talvehtimaan turvallisesti.

Nurmijärven Luonto on 
Suomen luonnonsuojeluliiton ja 
Suomen luonnonsuojeluliiton
Uudenmaan piirin jäsen

Lähiajan tapahtumia

Pihabongaus - Birdlife

27.-28.1.2018

Nurmijärven Luonto tukee Metsän Kummina Luonnonperintö-
säätiön
työtä luonnonmetsien elämän jatkumisen puolesta.

 

Ota yhteyttä/
anna palautetta

Kerro mielipiteesi, anna palautetta tai esitä kysymyksiä Nurmijärven Luonnon hallitukselle lähettämällä sähköpostisi osoitteeseen:
info(at)nurmijarvenluonto.fi