Aikaisempia uutisia

6.2.2018

Virtuaaliretki Seitsemän veljeksen reitillä

Koe Nurmijärven Luonnon Youtube kanavalla talvinen virtuaaliretki Seitsemän veljeksen reitillä Herusten maisemissa. Retki on katsottavissa videona Nurmijärven Luonnon Youtube kanavalla.

Virtuaaliretki seitsemän veljeksen reitillä - Herunen
Nurmijärven Luonnon Youtube kanava

3.2.2018

Luontolahjani satavuotiaalle –kampanja ylitti tavoitteensa

Suomen juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja, joka kannusti maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Kampanja ylitti hienosti tavoitteensa suojella 1800 hehtaaria, sillä uusia suojelualueita perustettiin vuoden 2017 aikana yhteensä 170 kappaletta, yhteensä 3064 hehtaaria.

Valtio osallistuu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan suojelemalla yksityisten lahjoituksia vastaavan pinta-alan. Tähän mennessä kampanjan mukaisia suojelupäätöksiä on tehty 665 hehtaarin edestä. Työ uusien kohteiden löytämiseksi jatkuu edelleen, ja kaikki valtion kohteet julkistetaan myöhemmin keväällä.

Lue lisää: Ympäristöministeriön tiedote, Suomalaisilta maanomistajilta hieno lahja luonnolle WWF, Katso myös: Nurmijärven luontolahja satavuotiaalle

24.1.2018

Maanomistajan vesiensuojeluvinkit -esite

Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisemaan esitteeseen on koottu tärkeimmät keinot, joilla maanviljelijät, metsänomistajat ja ranta-asukkaat voivat vähentää kuormitusta vesistöihin. Esitteen voit ladata pdf-muodossa SLL:n verkkosivuilta osoitteesta https://www.sll.fi/ajankohtaista/tilattavat.

24.1.2018

Nurmijärven Luonnon vastaselitys Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ympäristölupaan Röykässä

Nurmijärven Luonto on antanut 15.1.2018 Vaasan hallinto-oikeudelle Röykän maankaatopaikkaa koskevan vastaselityksen. Hallinto-oikeus pyysi Nurmijärven Luonnolta vastaselitystä myönteisestä ympäristölupapäätöksestä tehdyistä valituksista annetuista vastineista ja lausunnoista.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päätti ympäristöluvan myöntämisestä kokouksessaan 15. toukokuuta 2017. Myönteinen päätös syntyi äänin 6–6 puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Vastaselityksessään Nurmijärven Luonto toistaa Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ympäristölupaa koskevassa valituksessaan 14.6.2017 esittämänsä perustelut ja toteaa, että hanke on ympäristönsuojelulain tavoitteiden vastainen. Nurmijärven Luonto ei ole yksin huolissaan hankkeesta, vaan myös Luke (Luonnonvarakeskus), Uudenmaan ELY ja kunta ovat omissa vastineissaan samoilla linjoilla ja korostaneet, että toiminnasta aiheutuu merkittävää haittaa. Varsinkin kunnan vastine on erittäin vahva.

Lue asiasta myös Nurmijärven Uutisista.

Luontopolku Koskikaran avajaiset kunnostuksen jäkeen 20.5.2017
8.1.2018

100 luonnonsuojelutekoa 100-vuotiaan Suomen kunniaksi

Suomen luonnonsuojeluliitto kokosi 100 luonnonsuojelutekoa, jotka kaikki ovat liiton, sen piirien ja yhdistysten vuoden 2017 aikaansaannoksia. Kiitos kuuluu vapaaehtoisille, työntekijöille sekä kaikille jäsenille ja tukijoille, joita ilman ei olisi Luonnonsuojeluliittoa.

Lue Suomen luonnonsuojeluliiton verkkouutisista ”100 luonnonsuojelutekoa vuodelta 2017”. Nurmijärven Luontokin on mukana kokoelman kohdissa 88 ja 89.

8.1.2018

Valkjärvellä kasvavasta katajasta tuli luonnonmuistomerkki

Valkjärvellä sijaitsevan Haaralan tilan väki haki tilan mailla kasvavalle pylväskatajalle rauhoitusta luonnonmuistomerkiksi. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta teki 19.12.2017 myönteisen rauhoituspäätöksen. Samalla kataja ristittiin Erkin katajaksi. Nurmijärven Luonto oli puoltanut hakemusta. Tätä ennen Uudellamaalla ei ollut ainuttakaan rauhoitettua pylväskatajaa.

Lue asia koskeva artikkeli Nurmijärven Uutisista. Nurmijärvellä on nyt kymmenen rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä.

1.12.2017

Vaadi kanssamme suoluonnon pelastamista

Suot tarvitsevat yhä suojelua. Suot ovat vielä metsiäkin moninkertaisesti suurempi hiilivarasto, ja niiden polttaminen kiihdyttää ilmastonmuutosta. Suoluonto, niiden lajit ja elinympäristöt eivät selviä ilman, että toimimme. Suomen luonnonsuojeluliiton aloittama suovetoomus vaatii selkeitä toimia suoluonnon turvaamiseksi.

Lue lisää ja allekirjoita suovetoomus täältä.

Jatkuvan kasvatuksen metsä on monin tavoin luonnolle ja virkistykselle avohakkuita parempi.
1.12.2017

Hei kunnanvaltuutettu, johdata kuntasi avohakkuuttomuuteen!

Avohakkuut lisääntyvät Suomessa nyt biotalouden nimissä. Myös Nurmijärvellä paljaaksi hakatut alueet puhuttavat. Nurmijärven Luonto ei vastusta metsien talouskäyttöä. Jatkuvalla kasvatuksella kuitenkin päästään niin maiseman, metsien moninaiskäytön, metsäluonnon monimuotoisuuden kuin myös metsätalouden kannalta parempaan tulokseen.

Lue täältä Nurmijärven Luonnon vetoomus kunnanvaltuutetuille kunnan avohakkuista luopumiseksi. (Tekstimme on muokattu Raaseporin yhdistysaktiivin Emilia Horttanaisen vetoomuksen pohjalta.)

Lue myös Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta avohakkuuttomuudesta.

30.11.2017

Luonnonsuojelija 4/2017

Uusimmassa Luonnonsuojelijassa vaelletaan Kemiönsaaren Purunpään koskemattomissa merenrantametsissä ja marssitaan ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen luokse soidensuojelusta keskustelemaan. Lehdessä tehdään myös aikamatka vuoteen 2050, jolloin miljoonat ilmastopakolaiset ovat lähteneet liikkeelle.

Lue Luonnonsuojelijaa digilehtenä verkossa klikkaamalla tästä. Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenenä saat lehden postitse kotiisi > liity SLL:n jäseneksi.

Lahokaviosammal (Kuva: Selen Raiskila)
24.11.2017

Aloite lahokaviosammalen suojelurajauksen tekemiseksi Kissanojan alueella

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on tehnyt Uudenmaan ELY-keskukselle 23.11.2017 aloitteen luonnonsuojelulain mukaisesta suojelurajauksesta erityisesti suojeltavalle lahokaviosammaleelle Nurmijärven Kissanojan alueella. Lajin esiintymismetsää uhkaa kaavaehdotukseen sisältyvä tievaraus sekä EV-varauksen voimakkaankin metsänkäsittelyn salliva kaavamääräys. Suojelurajauksen tekeminen on perustelua koska lajistoesiselvityksen perusteella kyseessä on Nurmijärven oloissa poikkeuksellisen arvokas vanha metsä.

Huomattavan hyvästä kuusilahopuujatkumosta kertovat muun muassa alueelta havaitut alueellisesti uhanalaiset tai valtakunnallisesti silmälläpidettävät kääpä-, orvakka- ja sammallajit (yhteensä 8 lajia) sekä useat muut arvokkaita metsäelinympäristöjä indikoivat lajit.

Lue täältä SLL:n Uudenmaan piirin aloite.

23.11.2017

Nurmijärven luontolahja satavuotiaalle

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2017 suojella palan Lepsämän Lallinsuota Nurmijärven luontolahjana satavuotiaalle Suomelle! Kiitos Leni Pispala upeasta puheenvuorosta ja kiitos valtuustolle hyvästä päätöksestä! Kuuntele Lenin puheenvuoro täältä.

Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjasta saat tietoa kampanjan verkkosivustolta ja facebook-sivulta.

20.11.2017

Nurmijärven Luonto ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin muistutus Ilvesvuori pohjoisen asemakaavaehdotuksesta

Muistutuksessa (17.11.2017) todetaan, että Ilvesvuori pohjoisen asemakaavaehdotus on pääosaltaan toteuttamiskelpoinen, mutta vaatii joitakin muutoksia. Kaavaehdotus ei sisällä riittäviä määräyksiä sen varmistamiseksi, että alueelle sijoittuvat teollisuustoiminnot, virkistys- ja luonnonsuojeluarvot sovitetaan yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Merkittävät luontoarvot ja uhanalaiset lajit on mahdollista ottaa huomioon soveltuvin kaavamerkinnöin asemakaavassa.

10.11.2017

Nurmijärven Luonnon syyskokous ja ympäristölaki-ilta

Yhdistyksemme syyskokous oli torstaina 9.11.2017 alkaen klo 17:45 Arkadian yhteislyseossa Klaukkalassa. Kokous hyväksyi vuoden 2018 toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Selen Raiskila seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Tapio Tiirikainen ja Toivo Vanhatalo, jotka olivat ilmoittaneet etteivät enää jatka. Hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Pasi Lilja. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri palkitsi Nurmijärven Luonnon jäsenhankinnasta. Lue täältä yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja talousarvio vuodelle 2018.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri palkitsi Nurmijärven Luonnon jäsenhankinnasta. Viereisessä kuvassa Nurmijärven Luonnon puheenjohtaja Selen Raiskila ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen.

Syyskokouksen jälkeen jatkettiin luontoillalla, jonka aiheena oli Miten ympäristöasioihin voi vaikuttaa — onko lainsäädännöstä apua? Tietoa jakamassa ja kokemuksia kertomassa olivat Luonnonsuojeluliiton ympäristölakimies Pasi Kallio ja erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Lue myös Suomen luonnonsuojeluliiton kannanotto hallituksen esitykseen ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

9.11.2017

Luontomentori Elina Lilja

Lue luontomentori Elina Liljan haastattelu Nurmijärven uutisista (Nurmijärven Uutiset 8.11.2017).

Elinan vinkit Nurmijärven lähiluontoon:

  • Manninkallio Röykässä Vaaksinjärven kupeessa
  • Rokokallio Vihtijärvellä
  • Nukarinkoski lehtomaisemineen
  • Sääksi ympäristöineen
1.11.2017

Talviruokinta auttaa lintuja talvehtimaan

Kun sinitiainen ja mustarastas ilmestyvät pihapiiriin, on luonnossa jo ravinto vähissä. On aika ottaa taas esille lintulaudat ja ruokinta-automaatit talviruokintaa varten. Säännöllinen ruokinta auttaa monia talvehtivia lintuja selviytymään kylmän ja pimeän kauden yli.

Ohjeita lintujen talviruokintaan löydät esim. Birdlife Suomen sivuilta.

Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla on viisi kysymystä ja vastausta lintujen talviruokinnasta.

17.10.2017

Nurmijärven Luonnon syyskokous

Yhdistyksemme syyskokous on torstaina 9.11.2017 klo 17:45-18:15 Arkadian yhteislyseossa (Lepsämäntie 15, 01800 Klaukkala). Lue täältä kokouksen esityslista, yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja talousarvio vuodelle 2018.

Syyskokouksen jälkeen klo 18:30-20:00 jatkamme aiheella:
Miten ympäristöasioihin voi vaikuttaa — onko lainsäädännöstä apua? Lainsäädäntö muuttuu ja ympäristöön haitallisesti vaikuttavat hankkeet lisääntyvät. Mitä keinoja lainsäädäntö tarjoaa ja miten ympäristöasioihin voi vaikuttaa? Mitkä ovat mahdollisen rajat, mikä toimii ja mikä ei? Koulutusta antamassa ja kokemuksia kertomassa Luonnonsuojeluliiton ympäristölakimies Pasi Kallio ja erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Merkitse ajankohta kalenteriisi!

17.10.2017

Kritiikkiä hallituksen esitykselle ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliito antaa kovaa kritiikkiä hallituksen esitykselle ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Liitto toteaa lausunnossaan, että ehdotus on puutteellinen, epäselvä ja vaarantaa merkittävällä tavalla perustuslain mukaiset osallistumisoikeudet. Luonnonsuojeluliitto esittää ehdotuksen hylkäämistä.  Lue Suomen luonnonsuojeluliiton kannanotto täältä.

17.10.2017

Lausunto luonnonmuistomerkin rauhoitushakemuksesta

Nurmijärven luonto on antanut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle lausunnon, jossa puollamme Valkjärvellä olevan "Erkin katajan" rauhoittamista luonnonmuistomerkkinä. Lue lausunto tästä.

2.10.2017

Siilille talvipesä

Siilin asuntopulaa voi helpottaa rakentamalla sille talvipesän. Siili kiikarissa -sivustolta löydät pesänrakennusohjeita ja paljon kiinnostavaa siilitietoutta. Myös Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta löytyvät ohjeet siilin talvipesän rakentamiseksi sekä muita vinkkejä, joilla voit auttaa siilejä talvehtimaan turvallisesti.

1.9.2017

Suomen luonnonpäivän retki la 26.8.

Suomen luonnonpäivää juhlittiin retkellä Nurmijärven historia- ja luontokohteisiin. Tutustuimme kivikauden aikaiseen asuinpaikkaan Klaukkalassa, Kuhakosken putoukseen Perttulassa sekä valtavaan hiidenkiveen Kyläjoentiellä. Retki päättyi Nukarinkoskelle, jossa meille poseerasi harmaahaikara. Laavulla nautittiin myös eväitä ja paistettiin makkaraa.

Kiitokset Nurmijärven kunnalle ja museolle sekä Keke Westille ja Helga Lähdemäelle mainiosta opastuksesta. Kiitokset myös kaikille retkellä mukana olleille!

Viereiset kuvat suurenevat klikkaamalla. Katsokuvia myös facebookista.

1.9.2017

Liity jäseneksi ja varaa paikkasi luontoretkelle

Suomen luonnonsuojeluliiton "Metsä kutsuu sinua" -kampanjan aikana jäseniksi liittyvät saavat valita aineettoman liittymislahjan. Jos et ole vielä Nurmijärven Luonnon jäsen niin nyt kannattaa liittyä. Liittymislahjana syyskuun ajan on luontoelämys! Valitse luontoelämyksistä houkuttelevin ja ilmoittaudu mukaan!

Liity jäseneksi ja valitse lahjaelämyksesi sivulta https://www.sll.fi/liity/metsakutsuusinua

24.8.2017

Luonnonsuojelija 3/2017

Uusimmassa numerossa pujahdetaan kirjailija Anni Kytömäen kanssa Siuron metsiin, selvitetään mitä metsille käy biotaloushuumassa sekä soudetaan kokka kohisten vapaan Kemijoen puolesta. Aistien varassa -palstalla nuuhkitaan sieniä. Kansallislajeista esitellään uusin: paatsamasinisiipi. 

Aktiivi-palstalla esitellään puheenjohtajamme Selen Raiskila. Selen haluaa innostaa kaikki nurmijärveläiset toimiman yhdessä ympäristön hyväksi.

Lue Luonnonsuojelijaa digilehtenä verkossa klikkaamalla tästä.

8.8.2017

Suomen luonnonpäivän retki la 26.8. 

Tule viettämään Suomi 100-vuoden Suomen luonnonpäivää Nurmijärven Luonnon yhteiselle bussiretkelle Nurmijärven luonto ja esihistoriakohteisiin lauantaina 26.8. klo 10–14.

Lue lisää viereisen palstan kohdasta Lähiajan tapahtumia.
Lue myös Nurmijärven Uutisista 19.8.2017 s. 17.

21.7.2017

Ilmoita haitalliset jättiputket netissä!

Suomessa esiintyvien haitallisten vieraslajien kärkikastia ovat jättiputket. Monta metriä korkeina ne voivat muodostaa "palmumetsiä", joissa ei tilaa muille lajeille juuri ole. Ihmiselle niiden koskettaminen voi aiheuttaa palovammojen kaltaisia oireita, joillekin myös hengitysvaikeuksia. Jättiputket ovat onneksi niin silmäänpistäviä, että niiden hävittäminen Suomesta on vielä mahdollista. 

Jättiputkihavainnot kannattaa ilmoittaa vieraslajiportaalin tietokantaan, josta saadaan tietoa myös torjuntatoimia varten. Vieraslajiportaaliin pääset osoitteesta http://vieraslajit.fi/content/ilmoita-havaintosi. Katso myös Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin sivua  https://www.sll.fi/uusimaa/jattiputki-2017.

13.7.2017

Lausunto Klaukkalan eteläosaan suunnitellun bioterminaalin ym. YVA-ohjelmasta

Nurmijärven Luonto ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat antaneet 6.7.2017 lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle Circulation Oy:n Nurmijärven bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. 

Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan eteläosassa ja se rajoittuu Espoon kaupungin rajaan. Sen itäpuolella on valtion omistama Kivelän luonnonsuojelualue. Etäisyys Nuuksion kansallispuistoon on noin 1 kilometri. Hankealueen haitat erityisesti lähialueen asukkaille, Kivelän luonnonsuojelualueelle sekä alueen lähiympäristölle tulisivat olemaan merkittävät.

Linkki lausuntoon SLL:n sivuilla

13.7.2017

Suojelun arvoiset alueet yhdellä kartalla

Arvokasta metsä- ja suoluontoa on suojelematta kaikkialla Suomessa. Ympäristöjärjestöjen yhteiseen karttapalveluun on koottu kiireellistä suojelua vaativia luontoalueita ympäri maan. Katso Metsäkartat-palvelusta, onko sinulle tärkeät alueet jo suojeltu. 

Nurmijärvelle on merkitty suoluonnon osalta Lallinsuo ja Vaaksin suot. Suojeltavaa metsäluontoa Nurmijärvelle ei ole merkitty.

29.6.2017

EU antoi kolme juhannuslahjaa luonnolle

Euroopan unioni teki juhannuksen alla kolme hyvää luonnonsuojelupäätöstä. Luontodirektiivien toimeenpanoa tehostetaan, vieraslajien luetteloa täydennetään ja maatalouden ekologisten alojen myrkyttäminen kielletään.

Lue asiasta lisää Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta

14.6.2017

Suomen kansallisperhonen on paatsamasinisiipi

Suomen kansallisperhosesta äänestettiin 15.3.–4.6.2017. Paatsamasinisiipi sai äänen 6300:lta suomalaiselta. Ääniä annettiin yhteensä huimat 36 500 kappaletta. 

Lue lisää verkkosivulla kansallisperhonen.fi sekä Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta.  

3.6.2017

Lepolan puro YLEn alueuutisissa

Ylen Uudenmaan TV-uutiset kertoi 13.6.2017, että Nurmijärvellä on vireillä poikkeuksellinen luontoarvojen hävittämissuunnitelma. Kunta haluaisi osittain hävittää ja heikentää Lepolan puron luonnontilaisuutta. Kunta on hakenut aluehallintoviranomaiselta lupaa maankaatopaikan laajennuksen sijoittamiseksi osin Lepolan puron päälle. Keski-Uudenmaan ympäristövirastossa vesilaista poikkeamista ei pidetä perusteltuna. Luonnontilaisia puroja on hyvin vähän Uudellamaalla ja koko Etelä-Suomessa.

Nurmijärven Luonnon muistutus vesiluvasta on luettavissa Kannanotot-sivulla.

23.5.2017

Miljoona linnunpönttöä -kampanja ylitti komeasti tavoitteensa

Kampanjan tarkoituksena oli helpottaa kolopesijöiden asuntopulaa. Kampanja päättyi sunnuntaina 21.5.2017, jolloin pönttölaskuri suljettiin. Runsaassa vuodessa pönttöjä rekisteröitiin 1 312 541. Nurmijärvellä rekisteröitiin 8 021 pönttöä. Alkuperäinen miljoonan pöntön tavoite meni rikki jo helmikuussa. 

YLEn Miljooona linnunpönttöä -sivustolla on edelleen paljon kiinnostavaa lintuasiaa, kuten esimerkiksi Tunnista lintu - opas aloittelijoille.

21.5.2017

Villiinny keväästä Myllykoskella la 20.5.2017

Myllykosken kunnostetun luontopolun avajaiset keräsivät iloisen joukon ihmisiä nauttimaan auringosta ja luonnosta. Kunnanjohtaja Kimmo Behm ja liikuntalautakunnan pj Ilpo Pölönen toivottivat kuntalaiset tervetulleiksi. Kiitokset kaikille tapahtuman järjestäjille ja osallistujille. Nurmijärvellä on upeita ihmisiä ja luontokohteita! 

Kuvat suurenevat klikkaamalla.

 

18.5.2017

Luonnonsuojelija 2/2017

Luonnonsuojelija sukeltaa Valkiajärven kirkkaaseen veteen ja kokoaa vesiensuojeluvinkkejä mökkiläisille ja järvien rantojen asukkaille. Ihmeellisen Valkiajärven kalat eivät pelkää sukeltajia. Luonnonsuojelijassa 2/2017 selvitetään myös, miten mepit ajavat ympäristöasioita EU:ssa. Kansallislajeista esitellään kielo, jolle nimen antoi Lönnrot.

Voit lukea lehteä verkossa klikkaamalla tästä. Liity jäseneksi, niin saat lehden kotiisi: sll.fi/liity

15.5.2017

Jätekasa sai luvan nurmijärveläisten vastustuksesta huolimatta

Nurmijärveläisten jäsenten vastustus ei riittänyt kun Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta myönsi Röykkään suunnitellulle Keski-Suomen Kuljetus Oy:n maankaatopaikalle ympäristöluvan. Päätökseen on vielä mahdollista hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 14.6.2017 mennessä.

Asiaa koskeva artikkeli Nurmijärven uutisissa (13.-14.5.2017). Nurmijärven Luonnon kannanotot hankkeeseen ovat luettavissa sivulta Kannanotot: Muistutus 15.2.2016Täydennys aiempaan muistutukseen, 15.2.2017.

8.5.2017

Villiinny keväästä Myllykoskella la 20.5.2017

Suomi 100-juhlavuoden toista luonnonpäivää vietetään la 20.5.2017 klo 10-14 Myllykosken maastossa teemalla "Villiinny keväästä". Kunnostettu luontopolku Koskikara avataan koko perheen tapahtumalla. Opastus Myllykukon parkkipaikalta os. Ilvesvuorenkatu 2, 01900 Nurmijärvi.

Lue lisää tapahtuman muusta ohjelmasta vasemman palstan kohdasta "Lähiajan tapahtumia" tai Nurmijärven Luonnon facebook-sivulta.

4.5.2017

Luontokameroita netissä

Netin pesäkameroista on mielenkiintoista seurata lintujen pesintää. Seilin saarella Saaristomerellä on kamera sääksen pesällä http://saaristomeri.utu.fi/osprey/. Talitiaisen ja haikaran pesälle pääset hollantilaisella sivustolla  https://www.vogelbescherming.nl. Lisää pesäkameroita löytyy mm. Saaristomeren tutkimuslaitoksen sivulta.

WWF:n norppakamera Norppalive on päättynyt. Livelähetystä katseltiin yli kolmen viikon aikana kolme miljoonaa kertaa.  https://wwf.fi/norppalive/