Aikaisempia uutisia

26.3.2018

Valtio on siirtämässä yleisen edun valvonnan kansalaisille

Maakuntauudistuksessa kaavoitus saa lisää valtaa ja samalla ollaan riisumassa valtion valtaa pitää huolta yleisen edun - eli kaikkien suomalaisten yhteisen edun - toteutumisesta yksittäisten etujen rinnalla. Uudessa valtion Luova-virastossa viranomaisten kädet sidotaan yleisen edun valvonnasta. Alla olevat Suomen luonnonsuojeluliiton videot kertovat tiivistetysti mistä on kyse.

Lue maakuntauudistuksesta SLL:n verkkosivuilta. Lue myös Luonnonsuojelija-lehden 1/2018 juttu "Valtio joka ei valvo".

Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Pasi Kallio ja ympäristöjärjestö WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen arvioivat Helsingin Sanomissa 14.2.2018 maakuntauudistuksen vaikutuksia ympäristönsuojeluun.

Luonnonsuojeluliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
 

5.4.2018

Luonto-Liiton Kevätseuranta on käynnissä

Kevätseurannassa tutkitaan kevään edistymistä keväisten eläin- ja kasvilajien avulla. Kevätseurantaan voi osallistua kuka tahansa luonnosta kiinnostunut. Kaikkia seurantalajeja ei tarvitse tuntea, ja yksittäisetkin havainnot ovat arvokkaita. Havaintoja voi palauttaa nettilomakkeella milloin vain. Lapsille on oma Kevätseurantakoetti, jonka voit tulosta tästä.

Nettilomakkeella ilmoitettuja kevätseurantahavaintoja voit tutkia tulossivulla. Sivulle kertyy kaikki kevään aikana tehdyt havainnot. Kevätseuranta facebookissa ja instagramissa.

Kevätseurannassa on mukana myös Suomen luonnonsuojeluliitto.

26.3.2018

Linnunpönttöjä rakentamaan!

Taas on aika varmistaa, että linnuille on riittävästi pesintäpaikkoja. Pönttöjen rakentelu on mukavaa puuhaa, jossa myös lapset ovat mielellään mukana. Huomaavainen rakentaja rakentaa pönttöjä myös eri lintulajeja varten. Rakennusohjeita löytyy BirdLife Suomi ry:n ja esim. Suupohjan Lintutieteellisen Yhdistyksen sivuilta. Jos pönttöjen rakentelu ei onnistu, voit myös ostaa valmiita pönttöjä esim. netistä sivustolta Linnunpontto.com.

Hollannissa talitiaisten pesäpaikan valinta on jo vauhdissa, kuten voit livekameran kuvasta nähdä.

15.3.2018

Luontoilta ja kevätkokous 14.3.2018

Nurmijärven Luonnon luontoilta ja kevätkokous pidettiin 14.3.2018 Seitsemän veljeksen koululla Rajamäessä.

Luontoillassa klo 18:00-19:30 ympäristökasvattaja Milla Tuormaa Kiertävästä luontokoulu Naakasta kertoi ympäristökasvatuksesta ja siitä miten lapsia ja nuoria voidaan innostaa luontoelämysten pariin: "Koputetaan kuusta ja kuullaan latvasta linnun laulu - ympäristökasvatus on elämysseikkailu". Esillä oli runsaasti luontokoulussa käytettävää materiaalia, johon osallistujat pääsivät tutustumaan pienten esimerkkitehtävien avulla.

Luontoillan jälkeen pidetyssä Nurmijärven Luonnon kevätkokouksessa (esityslista) käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan siitä antama lausunto. Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle.

24.2.2018

Nurmijärven järvet pääosin hyvässä kunnossa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on seurannut vuosina 2016 – 2017 Vaaksinjärven, Sääksjärven, Itä- ja Länsi-Herusen sekä Valkjärven veden laatua. Järvien veden laatu pysyi seurantajaksolla edellisvuosien kaltaisena eikä suuria muutoksia havaittu.

Ekologiselta tilaltaan Vaaksinjärven luokka on erinomainen, Sääksjärven hyvä ja Valkjärven tyydyttävä. Herusten järvien ekologista tilaa ei ole luokiteltu, mutta ravinnepitoisuuksien perusteella ne kuuluvat luokkaan hyvä. Tavoitteena on saavuttaa hyvä ekologinen tila myös Valkjärvellä vuoteen 2021 mennessä. Keväällä 2018 aloittaa ympäristökeskuksen VILKKU Plus -hanke, jonka painopiste sijoittuu Valkjärven valuma-alueelle. Tavoitteena on vähentää Lähtelänojan kautta pelloilta ja asuinalueilta järveen tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tiedote 16.2.2018

Suora linkki raporttiin: Paula Luodeslampi - Nurmijärven järvien veden laatu 2016-2017, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 1/2018

14.2.2018

Maakuntauudistus uhka ympäristölle

Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Pasi Kallio ja ympäristöjärjestö WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen arvioivat Helsingin Sanomissa maakuntauudistuksen vaikutuksia ympäristönsuojeluun.  Helsingin Sanomat 14.2.2018

Nykymallissa avit toimivat lupaviranomaisina ja ely-keskukset valvovat yhteiskunnan ja sen mukaisesti myös luonnon ja kansalaisten etua. Ely-keskukset voivat valittaa avin myöntämistä luvista, mikäli päätöksissä ei ole ely-keskusten mielestä huomioitu riittävästi yleistä etua. Viranomaisen valitusoikeuden poistaminen sälyttäisi yleisen edun valvontaa suurelta osin ympäristöjärjestöille.

Katso animaatio maakuntauudistuksesta.
Lue myös Suomen luonnonsuojeluliiton kanta asiaan sll.fi/maakuntauudistus

6.2.2018

Virtuaaliretki Seitsemän veljeksen reitillä

Koe Nurmijärven Luonnon Youtube kanavalla talvinen virtuaaliretki Seitsemän veljeksen reitillä Herusten maisemissa. Retki on katsottavissa videona Nurmijärven Luonnon Youtube kanavalla.

Virtuaaliretki seitsemän veljeksen reitillä - Herunen
Nurmijärven Luonnon Youtube kanava

3.2.2018

Luontolahjani satavuotiaalle –kampanja ylitti tavoitteensa

Suomen juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja, joka kannusti maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Kampanja ylitti hienosti tavoitteensa suojella 1800 hehtaaria, sillä uusia suojelualueita perustettiin vuoden 2017 aikana yhteensä 170 kappaletta, yhteensä 3064 hehtaaria.

Valtio osallistuu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan suojelemalla yksityisten lahjoituksia vastaavan pinta-alan. Tähän mennessä kampanjan mukaisia suojelupäätöksiä on tehty 665 hehtaarin edestä. Työ uusien kohteiden löytämiseksi jatkuu edelleen, ja kaikki valtion kohteet julkistetaan myöhemmin keväällä.

Lue lisää: Ympäristöministeriön tiedote, Suomalaisilta maanomistajilta hieno lahja luonnolle WWF, Katso myös: Nurmijärven luontolahja satavuotiaalle

24.1.2018

Selen Raiskila SLL:n hallituksen varapuheenjohtajaksi

Nurmijärven luonnon puheenjohtaja Selen Raiskila on valittu Suomen luonnonsuojeluliiton hallituksen varapuheenjohtajaksi. Viereisessä kuvassa SLL:n hallitus 2018: vasemmalta Selen Raiskila (varapuheenjohtaja), Heikki Kurkela, Kaisa Lappalainen, Riku Lumiaro, Varpu Määttänen, Harri Hölttä (puheenjohtaja), Riikka Karppinen, Heikki Simola ja Antti Haataja. Kuvasta puuttuu Pertti Sundqvist. Lue lisää SLL:n verkkosivuilta.

24.1.2018

Maanomistajan vesiensuojeluvinkit -esite

Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisemaan esitteeseen on koottu tärkeimmät keinot, joilla maanviljelijät, metsänomistajat ja ranta-asukkaat voivat vähentää kuormitusta vesistöihin. Esitteen voit ladata pdf-muodossa SLL:n verkkosivuilta osoitteesta https://www.sll.fi/ajankohtaista/tilattavat.

24.1.2018

Nurmijärven Luonnon vastaselitys Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ympäristölupaan Röykässä

Nurmijärven Luonto on antanut 15.1.2018 Vaasan hallinto-oikeudelle Röykän maankaatopaikkaa koskevan vastaselityksen. Hallinto-oikeus pyysi Nurmijärven Luonnolta vastaselitystä myönteisestä ympäristölupapäätöksestä tehdyistä valituksista annetuista vastineista ja lausunnoista.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päätti ympäristöluvan myöntämisestä kokouksessaan 15. toukokuuta 2017. Myönteinen päätös syntyi äänin 6–6 puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Vastaselityksessään Nurmijärven Luonto toistaa Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ympäristölupaa koskevassa valituksessaan 14.6.2017 esittämänsä perustelut ja toteaa, että hanke on ympäristönsuojelulain tavoitteiden vastainen. Nurmijärven Luonto ei ole yksin huolissaan hankkeesta, vaan myös Luke (Luonnonvarakeskus), Uudenmaan ELY ja kunta ovat omissa vastineissaan samoilla linjoilla ja korostaneet, että toiminnasta aiheutuu merkittävää haittaa. Varsinkin kunnan vastine on erittäin vahva.

Lue asiasta myös Nurmijärven Uutisista.

Luontopolku Koskikaran avajaiset kunnostuksen jäkeen 20.5.2017
8.1.2018

100 luonnonsuojelutekoa 100-vuotiaan Suomen kunniaksi

Suomen luonnonsuojeluliitto kokosi 100 luonnonsuojelutekoa, jotka kaikki ovat liiton, sen piirien ja yhdistysten vuoden 2017 aikaansaannoksia. Kiitos kuuluu vapaaehtoisille, työntekijöille sekä kaikille jäsenille ja tukijoille, joita ilman ei olisi Luonnonsuojeluliittoa.

Lue Suomen luonnonsuojeluliiton verkkouutisista ”100 luonnonsuojelutekoa vuodelta 2017”. Nurmijärven Luontokin on mukana kokoelman kohdissa 88 ja 89.

8.1.2018

Valkjärvellä kasvavasta katajasta tuli luonnonmuistomerkki

Valkjärvellä sijaitsevan Haaralan tilan väki haki tilan mailla kasvavalle pylväskatajalle rauhoitusta luonnonmuistomerkiksi. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta teki 19.12.2017 myönteisen rauhoituspäätöksen. Samalla kataja ristittiin Erkin katajaksi. Nurmijärven Luonto oli puoltanut hakemusta. Tätä ennen Uudellamaalla ei ollut ainuttakaan rauhoitettua pylväskatajaa.

Lue asia koskeva artikkeli Nurmijärven Uutisista. Nurmijärvellä on nyt kymmenen rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä.

1.12.2017

Vaadi kanssamme suoluonnon pelastamista

Suot tarvitsevat yhä suojelua. Suot ovat vielä metsiäkin moninkertaisesti suurempi hiilivarasto, ja niiden polttaminen kiihdyttää ilmastonmuutosta. Suoluonto, niiden lajit ja elinympäristöt eivät selviä ilman, että toimimme. Suomen luonnonsuojeluliiton aloittama suovetoomus vaatii selkeitä toimia suoluonnon turvaamiseksi.

Lue lisää ja allekirjoita suovetoomus täältä.

Jatkuvan kasvatuksen metsä on monin tavoin luonnolle ja virkistykselle avohakkuita parempi.
1.12.2017

Hei kunnanvaltuutettu, johdata kuntasi avohakkuuttomuuteen!

Avohakkuut lisääntyvät Suomessa nyt biotalouden nimissä. Myös Nurmijärvellä paljaaksi hakatut alueet puhuttavat. Nurmijärven Luonto ei vastusta metsien talouskäyttöä. Jatkuvalla kasvatuksella kuitenkin päästään niin maiseman, metsien moninaiskäytön, metsäluonnon monimuotoisuuden kuin myös metsätalouden kannalta parempaan tulokseen.

Lue täältä Nurmijärven Luonnon vetoomus kunnanvaltuutetuille kunnan avohakkuista luopumiseksi. (Tekstimme on muokattu Raaseporin yhdistysaktiivin Emilia Horttanaisen vetoomuksen pohjalta.)

Lue myös Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta avohakkuuttomuudesta.

30.11.2017

Luonnonsuojelija 4/2017

Uusimmassa Luonnonsuojelijassa vaelletaan Kemiönsaaren Purunpään koskemattomissa merenrantametsissä ja marssitaan ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen luokse soidensuojelusta keskustelemaan. Lehdessä tehdään myös aikamatka vuoteen 2050, jolloin miljoonat ilmastopakolaiset ovat lähteneet liikkeelle.

Lue Luonnonsuojelijaa digilehtenä verkossa klikkaamalla tästä. Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenenä saat lehden postitse kotiisi > liity SLL:n jäseneksi.

Lahokaviosammal (Kuva: Selen Raiskila)
24.11.2017

Aloite lahokaviosammalen suojelurajauksen tekemiseksi Kissanojan alueella

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on tehnyt Uudenmaan ELY-keskukselle 23.11.2017 aloitteen luonnonsuojelulain mukaisesta suojelurajauksesta erityisesti suojeltavalle lahokaviosammaleelle Nurmijärven Kissanojan alueella. Lajin esiintymismetsää uhkaa kaavaehdotukseen sisältyvä tievaraus sekä EV-varauksen voimakkaankin metsänkäsittelyn salliva kaavamääräys. Suojelurajauksen tekeminen on perustelua koska lajistoesiselvityksen perusteella kyseessä on Nurmijärven oloissa poikkeuksellisen arvokas vanha metsä.

Huomattavan hyvästä kuusilahopuujatkumosta kertovat muun muassa alueelta havaitut alueellisesti uhanalaiset tai valtakunnallisesti silmälläpidettävät kääpä-, orvakka- ja sammallajit (yhteensä 8 lajia) sekä useat muut arvokkaita metsäelinympäristöjä indikoivat lajit.

Lue täältä SLL:n Uudenmaan piirin aloite.

23.11.2017

Nurmijärven luontolahja satavuotiaalle

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2017 suojella palan Lepsämän Lallinsuota Nurmijärven luontolahjana satavuotiaalle Suomelle! Kiitos Leni Pispala upeasta puheenvuorosta ja kiitos valtuustolle hyvästä päätöksestä! Kuuntele Lenin puheenvuoro täältä.

Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjasta saat tietoa kampanjan verkkosivustolta ja facebook-sivulta.

20.11.2017

Nurmijärven Luonto ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin muistutus Ilvesvuori pohjoisen asemakaavaehdotuksesta

Muistutuksessa (17.11.2017) todetaan, että Ilvesvuori pohjoisen asemakaavaehdotus on pääosaltaan toteuttamiskelpoinen, mutta vaatii joitakin muutoksia. Kaavaehdotus ei sisällä riittäviä määräyksiä sen varmistamiseksi, että alueelle sijoittuvat teollisuustoiminnot, virkistys- ja luonnonsuojeluarvot sovitetaan yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Merkittävät luontoarvot ja uhanalaiset lajit on mahdollista ottaa huomioon soveltuvin kaavamerkinnöin asemakaavassa.

10.11.2017

Nurmijärven Luonnon syyskokous ja ympäristölaki-ilta

Yhdistyksemme syyskokous oli torstaina 9.11.2017 alkaen klo 17:45 Arkadian yhteislyseossa Klaukkalassa. Kokous hyväksyi vuoden 2018 toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Selen Raiskila seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Tapio Tiirikainen ja Toivo Vanhatalo, jotka olivat ilmoittaneet etteivät enää jatka. Hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Pasi Lilja. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri palkitsi Nurmijärven Luonnon jäsenhankinnasta. Lue täältä yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja talousarvio vuodelle 2018.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri palkitsi Nurmijärven Luonnon jäsenhankinnasta. Viereisessä kuvassa Nurmijärven Luonnon puheenjohtaja Selen Raiskila ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen.

Syyskokouksen jälkeen jatkettiin luontoillalla, jonka aiheena oli Miten ympäristöasioihin voi vaikuttaa — onko lainsäädännöstä apua? Tietoa jakamassa ja kokemuksia kertomassa olivat Luonnonsuojeluliiton ympäristölakimies Pasi Kallio ja erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Lue myös Suomen luonnonsuojeluliiton kannanotto hallituksen esitykseen ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

9.11.2017

Luontomentori Elina Lilja

Lue luontomentori Elina Liljan haastattelu Nurmijärven uutisista (Nurmijärven Uutiset 8.11.2017).

Elinan vinkit Nurmijärven lähiluontoon:

  • Manninkallio Röykässä Vaaksinjärven kupeessa
  • Rokokallio Vihtijärvellä
  • Nukarinkoski lehtomaisemineen
  • Sääksi ympäristöineen
1.11.2017

Talviruokinta auttaa lintuja talvehtimaan

Kun sinitiainen ja mustarastas ilmestyvät pihapiiriin, on luonnossa jo ravinto vähissä. On aika ottaa taas esille lintulaudat ja ruokinta-automaatit talviruokintaa varten. Säännöllinen ruokinta auttaa monia talvehtivia lintuja selviytymään kylmän ja pimeän kauden yli.

Ohjeita lintujen talviruokintaan löydät esim. Birdlife Suomen sivuilta.

Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla on viisi kysymystä ja vastausta lintujen talviruokinnasta.

17.10.2017

Nurmijärven Luonnon syyskokous

Yhdistyksemme syyskokous on torstaina 9.11.2017 klo 17:45-18:15 Arkadian yhteislyseossa (Lepsämäntie 15, 01800 Klaukkala). Lue täältä kokouksen esityslista, yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja talousarvio vuodelle 2018.

Syyskokouksen jälkeen klo 18:30-20:00 jatkamme aiheella:
Miten ympäristöasioihin voi vaikuttaa — onko lainsäädännöstä apua? Lainsäädäntö muuttuu ja ympäristöön haitallisesti vaikuttavat hankkeet lisääntyvät. Mitä keinoja lainsäädäntö tarjoaa ja miten ympäristöasioihin voi vaikuttaa? Mitkä ovat mahdollisen rajat, mikä toimii ja mikä ei? Koulutusta antamassa ja kokemuksia kertomassa Luonnonsuojeluliiton ympäristölakimies Pasi Kallio ja erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Merkitse ajankohta kalenteriisi!

17.10.2017

Kritiikkiä hallituksen esitykselle ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliito antaa kovaa kritiikkiä hallituksen esitykselle ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Liitto toteaa lausunnossaan, että ehdotus on puutteellinen, epäselvä ja vaarantaa merkittävällä tavalla perustuslain mukaiset osallistumisoikeudet. Luonnonsuojeluliitto esittää ehdotuksen hylkäämistä.  Lue Suomen luonnonsuojeluliiton kannanotto täältä.

17.10.2017

Lausunto luonnonmuistomerkin rauhoitushakemuksesta

Nurmijärven luonto on antanut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle lausunnon, jossa puollamme Valkjärvellä olevan "Erkin katajan" rauhoittamista luonnonmuistomerkkinä. Lue lausunto tästä.

2.10.2017

Siilille talvipesä

Siilin asuntopulaa voi helpottaa rakentamalla sille talvipesän. Siili kiikarissa -sivustolta löydät pesänrakennusohjeita ja paljon kiinnostavaa siilitietoutta. Myös Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta löytyvät ohjeet siilin talvipesän rakentamiseksi sekä muita vinkkejä, joilla voit auttaa siilejä talvehtimaan turvallisesti.

1.9.2017

Suomen luonnonpäivän retki la 26.8.

Suomen luonnonpäivää juhlittiin retkellä Nurmijärven historia- ja luontokohteisiin. Tutustuimme kivikauden aikaiseen asuinpaikkaan Klaukkalassa, Kuhakosken putoukseen Perttulassa sekä valtavaan hiidenkiveen Kyläjoentiellä. Retki päättyi Nukarinkoskelle, jossa meille poseerasi harmaahaikara. Laavulla nautittiin myös eväitä ja paistettiin makkaraa.

Kiitokset Nurmijärven kunnalle ja museolle sekä Keke Westille ja Helga Lähdemäelle mainiosta opastuksesta. Kiitokset myös kaikille retkellä mukana olleille!

Viereiset kuvat suurenevat klikkaamalla. Katsokuvia myös facebookista.

1.9.2017

Liity jäseneksi ja varaa paikkasi luontoretkelle

Suomen luonnonsuojeluliiton "Metsä kutsuu sinua" -kampanjan aikana jäseniksi liittyvät saavat valita aineettoman liittymislahjan. Jos et ole vielä Nurmijärven Luonnon jäsen niin nyt kannattaa liittyä. Liittymislahjana syyskuun ajan on luontoelämys! Valitse luontoelämyksistä houkuttelevin ja ilmoittaudu mukaan!

Liity jäseneksi ja valitse lahjaelämyksesi sivulta https://www.sll.fi/liity/metsakutsuusinua

24.8.2017

Luonnonsuojelija 3/2017

Uusimmassa numerossa pujahdetaan kirjailija Anni Kytömäen kanssa Siuron metsiin, selvitetään mitä metsille käy biotaloushuumassa sekä soudetaan kokka kohisten vapaan Kemijoen puolesta. Aistien varassa -palstalla nuuhkitaan sieniä. Kansallislajeista esitellään uusin: paatsamasinisiipi. 

Aktiivi-palstalla esitellään puheenjohtajamme Selen Raiskila. Selen haluaa innostaa kaikki nurmijärveläiset toimiman yhdessä ympäristön hyväksi.

Lue Luonnonsuojelijaa digilehtenä verkossa klikkaamalla tästä.