Yhdistyksen kokoukset

Nurmijärven Luonnon syyskokous 2017

Yhdistyksemme syyskokous oli torstaina 9.11.2017 alkaen klo 17:45 Arkadian yhteislyseossa Klaukkalassa. Kokous hyväksyi vuoden 2018 toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Selen Raiskila seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Tapio Tiirikainen ja Toivo Vanhatalo, jotka olivat ilmoittaneet etteivät enää jatka. Hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Pasi Lilja. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri palkitsi Nurmijärven Luonnon jäsenhankinnasta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri palkitsi Nurmijärven Luonnon jäsenhankinnasta. Viereisessä kuvassa Nurmijärven Luonnon puheenjohtaja Selen Raiskila ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen.

Nurmijärven Luonnon kevätkokous 2017

Kevätkokous pidettiin 22.3.2017 klo 18.00 kunnan virastotalon Valtuustosalissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat mm. vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksessa kerrottiin myös, että Nurmijärven kunnalle on tehty aloite Viheralueohjelman laatimiseksi.

Nurmijärven Luonnon syyskokous 2016

Nurmijärven Luonto ry:n syyskokous pidettiin tiistaina 11.10.2016 Rajamäellä. Yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Elina Lilja ja Matti Pihlaja uusina jäsenenä sekä Kalle Raiskila ja Jouko Vuoristo uudelleen. Hallituksen jäseninä jatkavat Tapio Tiirikainen ja Toivo Vanhatalo. Hallituksen varajäseniksi valittiin Petri Puolakka ja Keijo West. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa Selen Raiskila. Kokous päätti vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Syyskokouksen jälkeen alkoi Luontoilta, jossa lehtori Heikki Kiuru kertoi tarinoin ja kuvin Uudenmaan ja Nurmijärven arvokkaista puista. Mielenkiintoista esitystä oli saapunut seuraamaan noin 50 luonnonystävää. Esityksen jälkeen käytiin vilkas keskustelu metsien monimuotoisuuden säilyttämisestä sekä maisemallisesti ja historiallisesti merkittävien puiden suojelusta.

Sääntömääräinen kevätkokous 28.1.2016

Kokous pidettiin Arkadian yhteislyseossa Klaukkalassa. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen toi kokoukselle piirin terveiset. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä syyskokouksen tälle kokoukselle siirtämät vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Lisäksi käsiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen sääntömuutos. Sääntömuutos tulee voimaan, kun patentti- ja rekisterihallitus on tarkastanut ja hyväksynyt sääntömuutosehdotuksen.

Kevätkokouksen jälkeen oli Valkjärvi-aiheinen luontoilta.

Nurmijärven Luonnon syyskokous 5.10.2015

Kokous pidettiin 5.10.2015 Nurmijärven kunnanviraston valtuustosalissa.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Selen Raiskila ja muiksi hallituksen jäseniksi Tarja Haaranen, Kalle Raiskila, Tapio Tiirikainen, Toivo Vanhatalo ja Jouko Vuoristo.

Yhdistyksen toiminnan kehittämisestä käytiin monipuolinen keskustelu. Kokouksessa oli läsnä myös Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen. 

Virallisen kokouksen jälkeen Mika Seppälä esitteli perhosharrastusta ja laajaa Nurmijärven perhosten kuvakokoelmaansa.