Kannanotot


Kannanotot 2018

Luonnontilaisen noron vaarantamiskiellosta poikkeaminen, Syrjälä, Nurmijärvi

Muistutuksemme ESAVIin 18.4.2018


Keski-Suomen Kuljetus Oy, Röykän maanläjitys: Vaasan hallinto-oikeus

vastaselitys 15.1.2018


Kannanotot 2017


Kreate Oy, Nukarin louhos- ja maanläjitys: Vaasan hallinto-oikeus

Vastaselityksemme 5.12.2017


Ilvesvuori pohjoinen, asemakaavaehdotus, Nurmijärvi

Muistutus 17.11.2017, yhdessä SLL Uudenmaan piirin kanssa.

Lue muistutus tästä.


Lausunto luonnonmuistomerkin rauhoitushakemuksesta

6.10.2017 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus - Erkin kataja, Valkjärvi

Lue lausunto tästä


Nurmijärven Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien harjoitusrata, Nurmijärven Rajamäki (Ketunpesänmäki)

5.10.2017 Muistutus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle Maastoliikennelain mukaisesta luvasta.

Lue muistutus tästä


Circulation Oy:n Nurmijärven bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema

Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan eteläosassa ja se rajoittuu Espoon kaupungin rajaan.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n ja Nurmijärven Luonto ry:n lausunto 6.7.2017 Uudenmaan ELY-keskukselle viitaten kuulutukseen UUDELY/6518/2016


Valitus Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ympäristölupapäätöksestä

14.6.2017 VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

Koskien maankaatopaikkatoimintaa, ylijäämämassojen välivarastointia, sekä kiviaineksen murskausta ja betoni-, tiili- ja asfalttijätteen välivarastointia, jalostusta (murskaus) ja hyödyntämistä kiinteistöllä Tulppaani Rn:o 543-404-1-692.

Lue valitus täältä


Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ylijäämämassojen sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittely ja sijoitus Röykässä

Täydennys 15.2.2017

Täydennyksemme aiempaan muistutukseen.
 


Kannanotot 2016


Klaukkalan osayleiskaava

Valitus KHO 15.12.2016 SLL Uudenmaan piiri

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskien Klaukkalan osayleiskaavan viheryhteyttä Lintumäen alueella.

Lue valitus KHO:n tästä


Klaukkalan ohikulkutie

Muistutus 9.12.2016

Nurmijärven Luonnon muistutus Klaukkalan ohikulkutiestä ja viheryhteyden toimivuudesta.

Lue muistutus tästä


Sääksjärven ranta-asemakaava I:n kaavaehdotus

Lausunto 30.11.2016

Lue Nurmijärven Luonnon ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin yhteislausunto tästä


Kreate Oy:n ympäristölupa ja maa-ainesten ottolupa.

Valitus ympäristölupa-asiassa, Kreate Oy - VHO:n päätös 19.3.2019
ss. 1-15, ss. 16-33

Nurmijärven Luonnon valitukset Helsingin ja Vaasan hallinto-oikeuksiin 15.11.2016.

Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen, Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen


Delete Oy:n ympäristölupahakemus,
betonimurskeen käyttö Hyvämäen tiilitehtaan alueen maarakentamisessa
Dnro ESAVI/7436/2016

Muistutus 18.10.2016

Lue muistutus tästä


Sääksjärven ranta-asemakaava I:n luonnos

Lausunto 15.4.2016 Nurmijärven kunnalle

Lue Nurmijärven Luonnon ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin yhteinen lausunto tästä.

Sääksjärven ranta-asemakaava I:n luonnos Nurmijärven kunnan verkkosivuilla


Kreate Oy:n kallionlouhinta- ja maanläjityshanke Suomiehen Huhmarissa

Palaute 29.3.2016

Lue palaute tästä


Lemminkäinen infra Oy:n kallionlouhintahanke Vantaan Riipilässä

Muistutus 3.3.2016

Lue muistutus tästä


Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ylijäämämassojen sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittely ja sijoitus Röykässä

Muistutus 15.2.2016

Lue muistutus tästä