Nurmijärven luonto ja ympäristö

Nurmijärven luontoa ja ympäristöä kuvataan tämän sivun alisivuilla: Luonnonsuojelu- ja Natura-alueetLuonnonmuistomerkit ja maakunnallisesti arvokkaat luontokohteetLuonto- ja retkikohteita sekä Merkittävät kulttuuriympäristöt. Lisäksi yhdelle alisivulle on koottu Nurmijärveä koskevia ympäristöjulkaisuja

Nurmijärven keskeisimmät arvokkaat luontoalueet, kuten luonnonsuojelulailla suojellut kohteet, Natura-alueet sekä muut valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt on kuvattu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen raportissa Luonnon tila Keski-Uudellamaalla 2014.

Nurmijärven luontokohteista on tehty laaja kartoitus vuonna 1984. Selaa raporttia tästä.

Nurmijärven luonnosta ja retkeilymahdollisuuksista kerrotaan Nurmijärven kunnan nettisivuilla (www.nurmijarvi.fi) Vapaa-aika ja kulttuuri > Matkailu > Luonto ja retkeily.

Aiheina ovat

Ympäristön tila Suomessa

Suomen ympäristökeskus SYKE julkaisee vuonna 2017 neljä eri tietopakettia. Kukin paketti sisältää yhden teeman ympärille rakentuvan ympäristön tila -katsauksen, samaan teemaan liittyvän haastettelun tai keskustelun podcastina sekä johonkin teeman aiheeseen syvemmin pureutuvan Policy Briefin.
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Ympariston_tila_Suomessa_2017

Ympäristön tila -katsaus: Lineaaritaloudesta kiertotalouteen
Policy Brief: Kemikaalit hallintaan ja materiaalikierrot toimiviksi

Ympäristön tila Suomessa 2/2017

Kiertotalous

SYKEn toinen Ympäristön tila 2017 -tietopaketti ilmestyi Maailman ympäristöpäivän yhteydessä, ja se käsittelee kiertotaloutta

Ympäristön tila -katsaus: Tuhansien vesien maa, Ihmisen ja ilmaston vaikutukset näkyvät vesiluonnossamme
Policy Brief: Mikromuovit riski ympäristölle

Ympäristön tila Suomessa 1/2017

Suomen vesistöjen tila ja tulevaisuus

SYKEn ensimmäinen Ympäristön tila 2017 -tietopaketti ilmestyi Maailman vesipäivän yhteydessä, ja se käsittelee Suomen vesistöjen tilaa ja tulevaisuutta.


Luonnon tila Keski-Uudellamaalla 2014,
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus