Luonnonmuistomerkit ja maakunnallisesti arvokkaat luontokohteet

Luonnonmuistomerkit

Nurmijärven kunnan alueella on yhteensä kymmenen luonnonmuistomerkkikohdetta. Vanhin kohteista on vuodelta 1965.

 • Kirkonkylän Lehviälän männyt (4 kpl) (1965)
 • Kirkonkylän Lehtimäen siirtolohkare (1971)
 • Uudenkylän Kukkulan kuusi (1974)
 • Siirtolohkare Kiljavahan kivi (1986)
 • Palojoen kylän pihlaja (1999)
 • Valkjärven Katajistonmäen kuusi (1999)
 • Kirkonkylän visakoivu (2001)
 • Valkjärventien kuusi (2003)
 • Palojoen kylämänty (2007)
 • Erkin kataja, Valkjärvi (2017)
Lehtimäen siirtolohkare
(kuva: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Maakunnallisesti arvokkaat luontoalueet

Maakunnallisesti arvokkaita luontokohteita on paikannettu lähinnä kaavoihin liittyvien luontoselvitysten yhteydessä.

 • Mätäjärvensuo, Perttulaan Vaaksinjärven itäpuolelle sijoittuva suo
 • Koivusuo, Valkjärvestä koilliseen Kirkkotien länsipuolelle sijoittuva noin luonnontilainen suoalue
 • Hakamäen suo, Rajamäelle Herusten kylässä oleva pieni suokohde
 • Herusten lähteet, Rajamäellä Nurmijärven pohjoisosassa