Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet

Luonnonsuojelukohteet

Nurmijärven kunnan alueelle on perustettu yhteensä 12 yksityistä luonnonsuojelualuetta ja neljä valtion omistamaa suojelualuetta. Näiden lisäksi on suojeltu yksi luontotyyppi, Vaaksinjärven saarnikorpi, sekä rajattu erityisesti suojeltavan sammalen esiintymispaikka.

Kaunissyrjän luonnonsuojelualue sijaitsee osittain Hyvinkään kunnan alueella. Nukarin lehtokorven, Rajamäen vesitornin lehtorinteen ja Lallinsuon suojelualueet ovat Nurmijärven kunnan omistuksessa. Vanhin suojelualueista on vuonna 1985 perustettu Kiljavan lähteikköjen soidensuojelualue.

Yksityiset luonnonsuojelualueet

 • Lallinsuo (3,4 ha) (2018)
 • Nukarin yhteislaidun (1,6 ha) (2015)
 • Heikkilän lehto (4,1 ha) (2014)
 • Hirmunoja (2,3 ha) (2014)
 • Kiljavan lähteikköjen luonnonsuojelualue (1,0 ha) (2009)
 • Kivelän luonnonsuojelualue (14,7 ha) (2009)
 • Nukarin lehtokorven luonnonsuojelualue (1,4 ha) (2009)
 • Nokkalan leton luonnonsuojelualue (2,5 ha) (2008)
 • Kaunissyrjä (7,5 ha) (2007)
 • Palomäen pähkinästön luonnonsuojelualue (1,4 ha) (2009)
 • Veikkolan lehtokorpi (1,8 ha) (1993)
 • Rajamäen vesitornin lehtorinne (3,5 ha) (1986)

Valtion omistamat luonnonsuojelualueet

 • Kaanaan luonnonsuojelualue (16,8 ha) (2001)
 • Koivuniemen luonnonsuojelualue (32,3 ha) (2001)
 • Kiljavan lähteikköjen luonnonsuojelualue (7,1 ha) (2001)
 • Kiljavan lähteikkökorven soidensuojelualue (9,5 ha) (1985)

Suojeltu luontotyyppi

 • Vaaksinjärven saarnikorpi (2,6 ha) (2005)

Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka

 • Harsosammal (0,41 ha) (2017)

Natura-alueet

Nurmijärven kunnan alueella on neljä Natura-aluetta. Kalkkilammi-Sääksjärvi ja Petkelsuo sijoittuvat osittain Hyvinkään puolelle.

Lisäksi Nurmijärven halki virtaava 

on valittu Natura-alueeksi. Vantaanjoesta ja sen Nurmijärvellä virtaavasta sivujoesta Palojoesta on tietoja virtavesien luonnontilan vaalimiseen perustettun yhdistyksen Virhon sivuilla.

Lue lisää Nurmijärven luonnonsuojelualueista ja Natura-alueista Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilta sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisusta "Luonnon tila Keski-Uudellamaalla 2014".