Toiminta ja tapahtumat

Suunniteltu toiminta 2018

Nurmijärven Luonnon tavoitteena on monimuotoisen luonnon, elinkelpoisen ympäristön ja kulttuuriperinnön suojeleminen sekä luontoarvojen vaaliminen Nurmijärvellä.

Järjestämme luontoretkiä ja luontotapahtumia, jaamme tietoa ja edistämme ympäristökasvatusta. Jäsenten ja aktiivien hyvinvointia edistämme mm. kevät- ja syyskokousten yhteydessä pidettävillä luontoilloilla, joihin kutsutaan kiinnostavia ja ajankohtaisia puhujia. Lapset ja perheet huomioidaan toiminnassa mm. osallistumalla ”Luonto lainassa” -teemaviikkoon kirjastoissa. Pääkirjaston Luontonurkkaa päivitetään säännöllisesti ja sen yhteydessä pidetään tarjolla luonnonsuojeluluun liittyvää viestintämateriaalia.

Oleellinen osa Nurmijärven Luonnon toimintaa on yhteistyö Suomen luonnonsuojeluliiton, muiden paikallisten luonnonsuojeluyhdistysten, Nurmijärven kunnan, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Jatkamme myös vuonna 2017 alkanutta yhteistyötä Nurmijärven museon ja Palojoen kyläyhdistyksen kanssa. Selvitämme yhteistyömahdollisuuksia muiden kyläyhdistysten sekä muiden Nurmijärven paikallisyhdistysten kanssa.

Yhdistyksen päätavoite vuodelle 2018 on osallistua Suomen luonnonsuojeluliiton 80-juhla- ja teemavuoden toteuttamiseen. Teemavuoden aiheena on “Metsä”, jonka puitteissa Järjestämme retkiä, seminaareja ja koulutusta itse tai yhdessä piirin kanssa ja olemme mukana liiton ja piirin ideoimissa tapahtumissa.

Nurmijärven Luonnon alustavasti suunnitellut tapahtumat 2018

Suunnitelmaan voi tulla muutoksia! Lopulliset ja tarkemmat tiedot tapahtumista julkaistaan tämän verkkosivun etusivulla kohdassa Lähiajan tapahtumia.

Maaliskuu

Kevätkokous ja Luontoilta

Huhtikuu

Roskien keruu esim. Waihtoehto Wappu (kunnan siivoustalkoot)

Toukokuu
 

Birdlife Tornien taisto (yhdessä Apus ry:n kanssa, Tornimäen korppikotkat)

Kevätretki Nurmijärven luonnonsuojelukohteeseen

Kesäkuu

Luonnonkukkien päivä (Nurmijärven museo, Aleksis Kiven synnyinkoti)

Elokuu

 

Suomen Luonnon päivä (Luonnonsuojeluliitto 80 vuotta)

Lepakkoretki ja yökkösyö (mahdollisuuksien mukaan)

Syyskuu

Sieniretki (mahdollisuuksien mukaan)

Loka - marraskuu

Syyskokous ja Luontoilta


Toteutunutta toimintaa

Luontoilta ja kevätkokous 14.3.2018

Nurmijärven Luonnon luontoilta ja kevätkokous pidettiin 14.3.2018 Seitsemän veljeksen koululla Rajamäessä.

Luontoillassa klo 18:00-19:30 ympäristökasvattaja Milla Tuormaa Kiertävästä luontokoulu Naakasta kertoi ympäristökasvatuksesta ja siitä miten lapsia ja nuoria voidaan innostaa luontoelämysten pariin: "Koputetaan kuusta ja kuullaan latvasta linnun laulu - ympäristökasvatus on elämysseikkailu". Esillä oli runsaasti luontokoulussa käytettävää materiaalia, johon osallistujat pääsivät tutustumaan pienten esimerkkitehtävien avulla.

Luontoillan jälkeen pidetyssä Nurmijärven Luonnon kevätkokouksessa (esityslista) käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan siitä antama lausunto. Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle.

Virtuaaliretki Seitsemän veljeksen reitillä

Nurmijärven Luonnon Youtube-kanava vihittiin käyttöön 4.2.2018 talvisella virtuaaliretkellä Seitsemän veljeksen reitille Herusten maisemissa. Katso retkivideo Nurmijärven Luonnon Youtube kanavalta.

Virtuaaliretki seitsemän veljeksen reitillä Herusten maisemissa
Nurmijärven Luonnon Youtube-kanava

100 luonnonsuojelutekoa 100-vuotiaan Suomen kunniaksi

Suomen luonnonsuojeluliitto kokosi 100 luonnonsuojelutekoa, jotka kaikki ovat liiton, sen piirien ja yhdistysten vuoden 2017 aikaansaannoksia.

Nurmijärvelle kaavaillun Ilvesvuoren teollisuusalueen asemakaavassa aiottiin rakentaa alue kokonaan teollisuuskäyttöön. Nurmijärven Luonto sai osavoiton puolustaessaan lahopuustoista vanhan metsän aluetta, jossa havaittiin arvokkaita ja uhanalaisia sammal- ja kääpälajeja sekä Kissanojan savikkoista maakunnallisesti arvokasta purolehtoa ja lähteikköjä. Alueelta löydettiin mm. Lahokaviosammalta (CR). Ilvesvuoren läpi kulkee myös maakunnallinen Seitsemän veljeksen vaellusreitti.

Vantaanjoen luontohelmessä Nurmijärven Myllykoskella juhlittiin 20.5.2017 uudistetun Koskikara-luontopolun avajaisia. Nurmijärven Luonto osallistui Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen koordinoimaan kunnostusprojektiin. Yhdistys suunnitteli mm. uudet lintu- ja kasviaiheiset opastaulut luontopolulle sekä puulajipolun. Aktiivit asensivat myös aiemmin alueelle linnunpönttöjä mm. uuttukyyhkylle ja alueen nimikkolinnulle koskikaralle. Saimme myös Nurmijärven kunnan innostumaan tapahtuman järjestämisestä ja nostamaan esille luontokohteen arvoa. Tapahtuma keräsi valtavasti väkeä ja toi hyvin esille Vantaanjoen ja sen ranta-alueiden arvoa luontokohteena.

100 luonnonsuojelutekoa vuodelta 2017” Suomen luonnonsuojeluliiton verkkouutisissa, Nurmijärven Luonto mukana kohdissa 88 ja 89.

Nurmijärven Luonnon syyskokous ja ympäristölaki-ilta

Yhdistyksemme syyskokous oli torstaina 9.11.2017 alkaen klo 17:45 Arkadian yhteislyseossa Klaukkalassa. Kokous hyväksyi vuoden 2018 toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Selen Raiskila seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Tapio Tiirikainen ja Toivo Vanhatalo, jotka olivat ilmoittaneet etteivät enää jatka. Hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Pasi Lilja. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri palkitsi Nurmijärven Luonnon jäsenhankinnasta. Lue täältä yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja talousarvio vuodelle 2018.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri palkitsi Nurmijärven Luonnon jäsenhankinnasta. Viereisessä kuvassa Nurmijärven Luonnon puheenjohtaja Selen Raiskila ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen.

Syyskokouksen jälkeen jatkettiin luontoillalla, jonka aiheena oli Miten ympäristöasioihin voi vaikuttaa — onko lainsäädännöstä apua? Tietoa jakamassa ja kokemuksia kertomassa olivat Luonnonsuojeluliiton ympäristölakimies Pasi Kallio ja erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Lue myös Suomen luonnonsuojeluliiton kannanotto hallituksen esitykseen ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

Suomen luonnonpäivän retki la 26.8.

Suomen luonnonpäivää juhlittiin retkellä Nurmijärven historia- ja luontokohteisiin. Tutustuimme kivikauden aikaiseen asuinpaikkaan Klaukkalassa, Kuhakosken putoukseen Perttulassa sekä valtavaan hiidenkiveen Kyläjoentiellä. Retki päättyi Nukarinkoskelle, jossa meille poseerasi harmaahaikara. Laavulla nautittiin myös eväitä ja paistettiin makkaraa.

Kiitokset Nurmijärven kunnalle ja museolle sekä Keke Westille ja Helga Lähdemäelle mainiosta opastuksesta. Kiitokset myös kaikille retkellä mukana olleille!

Viereiset kuvat suurenevat klikkaamalla. Katsokuvia myös facebookista.

Villiinny keväästä Myllykoskella la 20.5.2017

Myllykosken kunnostetun luontopolun avajaiset keräsivät iloisen joukon ihmisiä nauttimaan auringosta ja luonnosta. Kunnanjohtaja Kimmo Behm ja liikuntalautakunnan pj Ilpo Pölönen toivottivat kuntalaiset tervetulleiksi. Kiitokset kaikille tapahtuman järjestäjille ja osallistujille. Nurmijärvellä on upeita ihmisiä ja luontokohteita! 

Kuvat suurenevat klikkaamalla.

 

Nurmijärven Luonnon kevätkokous

Kevätkokous pidettiin 22.3.2017 klo 18.00 kunnan virastotalon Valtuustosalissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat mm. vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksessa kerrottiin myös, että Nurmijärven kunnalle on tehty aloite Viheralueohjelman laatimiseksi.

Luontoilta "Virkisty luonnossa – kuntametsät Nurmijärvellä"

Luontoilta pidettiin kevätkkouksen jälkeen kunnan virastotalon Valtuustosalissa. Luontokartoittaja Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä kertoi kuntametsien merkityksestä ja kaavoituksesta Uudellamaalla ja Nurmijärvellä. Aiheesta keskusteltiin kuntapäättäjistä kootun asiantuntijapaneelin tukemana. Keskustelussa esiin nousivat mm. kysymykset luontoselvitysten puutteellisuuksista ja esteettömien ulkoilureittien vähäisyydestä. Luontoillassa oli paikalla noin 30 kuntametsistä kiinnostunutta.

Nurmijärven Luonto teki aloitteen Viheralueohjelmasta

Nurmijärven Luonto jätti 22.3.2017 kunnalle aloitteen Nurmijärven Viheralueohjelmasta. Viheralueohjelma on pitkän aikavälin yleislinjaus Nurmijärven kunnan viher- ja virkistysalueiden palveluiden kehittämiseksi. Viheralueohjelmalla tähdätään kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen sekä oman kotiseudun kehittämiseen. Sen tavoitteena on turvata kaikkialla Nurmijärven kunnan alueella riittävä, monipuolinen ja laadukas viher- ja virkistysalueverkosto.

Viheralueohjelma käsittää mm. puistoalueet, leikkipuistot, urheilupaikat, koirapuistot, kunnan omistamat metsäalueet, luonnonsuojelualueet, maisemallisesti arvokkaat pellot sekä virkistys- ja ulkoilureitistön. Sen tarkoituksena on ohjata mm. viher- ja virkistysalueiden kunnossapitoa, esteettömyyttä sekä kuntametsien käyttöä ja hoitoa.

Ohjelman suunnitteluun järjestetään työpajoja, joihin kuntalaiset, yhdistykset ja järjestöt voivat osallistua. Tulevaisuuden kuntakehityksen kulmakivenä toimiva viheralueverkosto on osa viihtyisää kaupunkirakennetta, joka tukee Nurmijärven kunnan luontaisia vahvuuksia.

Luonnonpäivän koskikararetki

Suomen juhlavuoden ensimmäistä luonnonpäivää vietettiin la 4.2.2017 Sukella talveen -teemalla! Koskikararetki Myllykoskelle tehtiin hauskalla porukalla yhdessä Apus ry:n kanssa. Koskikarojakin nähtiin pulahtelemassa Vantaanjoen luontohelmeen! 

Luonto lainassa teemaviikko

Nurmijärven Luonto oli paikalla tiistaina 31.1.2017 Rajamäen kirjastossa klo 17-19, torstaina 2.2 Klaukkalan kirjastossa klo 18-20 ja lauantaina 4.2 Nurmijärven kirjastossa klo 11-13. Teemaviikon aikana kirjastoissa tehtiin innolla vanhoista sanomalehdistä taimipotteja ja kylvettiin yrttejä tuomaan vihreyttä talven keskelle. Suosituin yrtti oli sitruunamelissa! Ohjelmassa oli myös erilaisten linnunpönttöjen esittelyä ja arvonta sekä lapsille luontoaiheisia satuhetkiä. Kirjastoissa oli esillä myös luontoaiheisia kirjoja.

Kiitokset Rajamäen, Klaukkalan ja Kirkonkylän kirjastoille sekä kaikille mukana olleille aktiiveille ja kävijöille!