Tavoitteemme

Innostu luonnosta ja lähiympäristöstä

Nurmijärven Luonto pitää huolta luonnosta ja lähiympäristöstä vapaaehtoisvoimin. Tavoitteena on monimuotoisen luonnon, elinkelpoisen ympäristön ja kulttuuriperinnön suojeleminen sekä luontoarvojen vaaliminen Nurmijärvellä. Järjestämme luontoretkiä ja -tapahtumia. Yhdistyksen kevät- ja syyskokousten yhteyteen järjestämme luontoiltoja, joihin kutsutaan kiinnostavia ja ajankohtaisia puhujia.

Suojellaan luontoa yhdessä

Nurmijärven suurimmat uhat ovat elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen metsänkäytön sekä kaavoituksen myötä. Kunnan väestönkasvu lisää painetta rakentaa arvokkaille luontoalueille. Rakentamisessa pitää ottaa entistä paremmin huomioon luontoarvojen ja kaupungistumisen yhteensovittaminen.

Metsäiset virkistysalueet ovat kuntalaisten hyvinvoinnin lähde

Tarvitsemme lisää luonnonsuojelualueita, joita Nurmijärvellä on vain alle 0,5 % kunnan pinta-alasta ja Natura-alueita n. 1,6 %. Esimerkiksi naapurikunnassa Järvenpään kaupungissa on suojelualueiden osuus n. 2,5 %.

Teemme yhteistyötä ympäristön hyväksi

Kasvun myötä arvokkaat luontoalueet ja kulttuuriperintö tarvitsevat huomiota. Oleellinen osa Nurmijärven Luonnon toimintaa on yhteistyö muiden paikallisten luontoon ja ympäristöön liittyvien yhdistysten, Nurmijärven kunnan ja sidosryhmien kanssa.

Luonto on huomioitava kaavoituksessa

”Nurmijärven suurimmat uhat ovat elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen kaavoituksen myötä. Perinnemaisemat ja viheryhteydet olisi otettava paremmin huomioon kaavoituksessa” sanoo yhdistyksen puheenjohtaja (2016-2018) Selen Raiskila Nurmijärven Uutisten haastattelussa. Lue koko haastattelu täältä. (Nurmijärven Uutiset viikonvaihde 8.-9.tammikuuta 2016 s. 4-5)

Nurmijärven Luonto tukee Metsän Kummina Luonnonperintö-säätiön työtä luonnonmetsien elämän jatkumisen puolesta.

Luonnonperintösäätiö (perustettu 1995) suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Luonnontilaisilla metsillä on myös monen tasoisia merkityksiä ihmiselle, erityisesti suomalaiselle, jonka juuret ovat edelleen oikeassa metsässä. Vapaasti kasvavassa metsässä voi kukin omalla tavallaan jatkaa ikivanhaa metsänkävijän perinnettä esimerkiksi vaeltamalla, marjastamalla tai sienestämällä. Samalla metsässä saattaa avautua harvinaisia mielen ja todellisuuden puolia – suurten puiden katveessa ihminen siellä voi kohdata hiljaisuutta, joka muualta on lähes täysin kadonnut, kauneutta, joka saa pysähtymään.

Luontonurkka

Nurmijärven Luonnon luontonurkka Nurmijärven pääkirjastossa Kirkonkylässä