Aikaisempaa toimintaa

Nurmijärven Luonnon syyskokous ja ympäristölaki-ilta

Yhdistyksemme syyskokous oli torstaina 9.11.2017 alkaen klo 17:45 Arkadian yhteislyseossa Klaukkalassa. Kokous hyväksyi vuoden 2018 toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Selen Raiskila seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Tapio Tiirikainen ja Toivo Vanhatalo, jotka olivat ilmoittaneet etteivät enää jatka. Hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Pasi Lilja. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri palkitsi Nurmijärven Luonnon jäsenhankinnasta. Lue täältä yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja talousarvio vuodelle 2018.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri palkitsi Nurmijärven Luonnon jäsenhankinnasta. Viereisessä kuvassa Nurmijärven Luonnon puheenjohtaja Selen Raiskila ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen.

Syyskokouksen jälkeen jatkettiin luontoillalla, jonka aiheena oli Miten ympäristöasioihin voi vaikuttaa — onko lainsäädännöstä apua? Tietoa jakamassa ja kokemuksia kertomassa olivat Luonnonsuojeluliiton ympäristölakimies Pasi Kallio ja erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Lue myös Suomen luonnonsuojeluliiton kannanotto hallituksen esitykseen ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

Lausunto luonnonmuistomerkin rauhoitushakemuksesta

Nurmijärven luonto on antanut 6.10.2017 Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle lausunnon, jossa puollamme Valkjärvellä olevan "Erkin katajan" rauhoittamista luonnonmuistomerkkinä. Lue lausunto tästä.

Suomen luonnonpäivän retki 26.8.2017

Suomen luonnonpäivää juhlittiin retkellä Nurmijärven historia- ja luontokohteisiin. Tutustuimme kivikauden aikaiseen asuinpaikkaan Klaukkalassa, Kuhakosken putoukseen Perttulassa sekä valtavaan hiidenkiveen Kyläjoentiellä. Retki päättyi Nukarinkoskelle, jossa meille poseerasi harmaahaikara. Laavulla nautittiin myös eväitä ja paistettiin makkaraa.

Kiitokset Nurmijärven kunnalle ja museolle sekä Keke Westille ja Helga Lähdemäelle mainiosta opastuksesta. Kiitokset myös kaikille retkellä mukana olleille!

Viereiset kuvat suurenevat klikkaamalla. Katsokuvia myös facebookista.

Villiinny keväästä Myllykoskella la 20.5.2017

Myllykosken kunnostetun luontopolun avajaiset keräsivät iloisen joukon ihmisiä nauttimaan auringosta ja luonnosta. Kunnanjohtaja Kimmo Behm ja liikuntalautakunnan pj Ilpo Pölönen toivottivat kuntalaiset tervetulleiksi. Kiitokset kaikille tapahtuman järjestäjille ja osallistujille. Nurmijärvellä on upeita ihmisiä ja luontokohteita! 

Kuvat suurenevat klikkaamalla.

 

Nurmijärven Luonto teki aloitteen Viheralueohjelmasta

Nurmijärven Luonto jätti 22.3.2017 kunnalle aloitteen Nurmijärven Viheralueohjelmasta. Viheralueohjelma on pitkän aikavälin yleislinjaus Nurmijärven kunnan viher- ja virkistysalueiden palveluiden kehittämiseksi. Viheralueohjelmalla tähdätään kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen sekä oman kotiseudun kehittämiseen. Sen tavoitteena on turvata kaikkialla Nurmijärven kunnan alueella riittävä, monipuolinen ja laadukas viher- ja virkistysalueverkosto.

Viheralueohjelma käsittää mm. puistoalueet, leikkipuistot, urheilupaikat, koirapuistot, kunnan omistamat metsäalueet, luonnonsuojelualueet, maisemallisesti arvokkaat pellot sekä virkistys- ja ulkoilureitistön. Sen tarkoituksena on ohjata mm. viher- ja virkistysalueiden kunnossapitoa, esteettömyyttä sekä kuntametsien käyttöä ja hoitoa.

Ohjelman suunnitteluun järjestetään työpajoja, joihin kuntalaiset, yhdistykset ja järjestöt voivat osallistua. Tulevaisuuden kuntakehityksen kulmakivenä toimiva viheralueverkosto on osa viihtyisää kaupunkirakennetta, joka tukee Nurmijärven kunnan luontaisia vahvuuksia.

Nurmijärven Luonnon kevätkokous

Kevätkokous pidettiin 22.3.2017 klo 18.00 kunnan virastotalon Valtuustosalissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat mm. vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksessa kerrottiin myös, että Nurmijärven kunnalle on tehty aloite Viheralueohjelman laatimiseksi.

Luontoilta "Virkisty luonnossa – kuntametsät Nurmijärvellä"

Luontoilta pidettiin kevätkkouksen jälkeen kunnan virastotalon Valtuustosalissa. Luontokartoittaja Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä kertoi kuntametsien merkityksestä ja kaavoituksesta Uudellamaalla ja Nurmijärvellä. Aiheesta keskusteltiin kuntapäättäjistä kootun asiantuntijapaneelin tukemana. Keskustelussa esiin nousivat mm. kysymykset luontoselvitysten puutteellisuuksista ja esteettömien ulkoilureittien vähäisyydestä. Luontoillassa oli paikalla noin 30 kuntametsistä kiinnostunutta.

Luonto lainassa teemaviikko

Nurmijärven Luonto oli paikalla tiistaina 31.1.2017 Rajamäen kirjastossa klo 17-19, torstaina 2.2 Klaukkalan kirjastossa klo 18-20 ja lauantaina 4.2 Nurmijärven kirjastossa klo 11-13. Teemaviikon aikana kirjastoissa tehtiin innolla vanhoista sanomalehdistä taimipotteja ja kylvettiin yrttejä tuomaan vihreyttä talven keskelle. Suosituin yrtti oli sitruunamelissa! Ohjelmassa oli myös erilaisten linnunpönttöjen esittelyä ja arvonta sekä lapsille luontoaiheisia satuhetkiä. Kirjastoissa oli esillä myös luontoaiheisia kirjoja.

Kiitokset Rajamäen, Klaukkalan ja Kirkonkylän kirjastoille sekä kaikille mukana olleille aktiiveille ja kävijöille!

Luonnonpäivän koskikararetki

Suomen juhlavuoden ensimmäistä luonnonpäivää vietettiin la 4.2.2017 Sukella talveen -teemalla! Koskikararetki Myllykoskelle tehtiin hauskalla porukalla yhdessä Apus ry:n kanssa. Koskikarojakin nähtiin pulahtelemassa Vantaanjoen luontohelmeen!